СЕРТИФИКАТ №S000159 ЗА ВНЕДРЕНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ПРЕВОДАЧЕСКИТЕ УСЛУГИ СЪГЛАСНО БДС EN ISO 17100:2015 Писмени преводачески услуги. Изисквания за предоставяне на писмени преводачески услуги (ISO 17100:2015).

История

„Европейски езиков център” е създаден през 2002г. с цел предоставяне на комплексни езикови услуги като езиково обучение, преводи и консултации при ползването на чуждоезикови системи и документи. През 2003г. фирмата сключва договор с Дирекция „Консулски отношения” към Министерство на външните работи за извършване на официални преводи, легализация и заверка на документи и се специализира в тази сфера. През годините дружеството създава партньорски връзки с множество фирми от частния (почти всички по-големи индустриални предприятия и търговски дружества) и публичния сектор (голяма част от общинските администрации в областта), като в частност работи в сътрудничество с голяма част от адвокатските кантори на територията на град Бургас и областта..

Фирмена политика

В основата на политиката на нашата фирма, наред с качеството, стои и отношението към отделния клиент и специфичните негови нужди. Тъй като процедурата по заверка и легализация на различните документи в отделните министерства е различна, голяма част от работата ни с клиентите е насочена към тяхното консултиране, така че те да получат максимално качествена и бърза услуга на минималната за конкретния случай цена. Доказателство за успешния ни подход към клиентите е фактът, че повечето от тях впоследствие стават редовни наши клиенти, като дори разчитат на нашите референции да бъдат консултирани в други области.

Професионализъм

Екипът ни се състои от млади специалисти, завършили приложна лингвистика или филология, като задължително условие са задълбочени познания по български език, правопис и стилистика, както и практически опит в превода на съответния език. Всички те работят с най-съвременен специализиран софтуер, който улеснява тяхната работа и скъсява сроковете за изпълнение на поръчките. Едно от предимствата при ползването на специализирания софтуер е първичната редакция на документа, което улеснява много работата на редакторите. Наред с това членството ни в специализирани професионални мрежи ни дава възможност за своевременно консултиране с професионалисти в съответната област. 

Качество и признание

Доказателство за качеството на предоставянето от нас услуги е сключения рамков договор за извършване на преводи със Съдът на Европейските общности, след тежък конкурс от няколко етапа, като такъв договор се сключва едва с двадесет лица от България. Това ни позволява да ползваме изключително богатата база данни на преводаческите отдели на съда и да цитираме точно и достоверно наложилите се термини на всички езици на общността, което от своя страна е от изключителна важност, когато се налага позоваване на нормативни документи на съюза, а това касае повече от една трета от преводите на официални документи. Достъп да тази база данни имат много ограничен кръг професионални преводачи.

Цели

 Стремежът на фирмата е да продължава да затвърдява позицията си едно от най-добрите и най-търсените преводачески бюра в региона. Фирмата е разработила и внедрила система за управление на качеството по БДС EN ISO 17100:2015, като доколкото разполагаме с нужната информация, е първото преводаческо бюро в Бургас, въвело такава система. Според сегашните данни в едва 5% от фирмите за преводи са положени сериозни усилия да се гарантира постоянно високо качество на извършваните от тях преводи. Освен това всички наши поръчки за превод се изпълняват съгласно предписанията и процедурите на нормата DIN 2345 за преводачески услуги.
В стандартите са залегнали основни ценности: поставяне на клиента в центъра на внимание, добро ръководство, ангажираност на служителите на всички нива с контрола върху качеството, непрекъснато усъвършенстване и положително управление на взаимоотношенията със сътрудниците.
Ето защо целият ни процес е разработен с една цел: да предложим услуга, която достига и надминава очакванията на клиента.