Полезни връзки

Институции, извършващи заверки и легализация на документи:

Сектор "Заверки и легализации" - легализира всички документи за/от чужбина

Заверява всички документи, издадени от Районни полицейски управления, Национална следствена служба и КАТ.

Заверява всички документи, издадени от Военни окръжия и учебни заведения към системата на отбраната.

Заверява всички документи, издадени от поделенията на НАП и данъчни подразделения.

Заверява всички документи, издадени от подразделенията на Национална служба за растителна защита и на Министерството на земеделието и храните.

Заверява всички документи, издадени от Районни и градски съдилища, от фирмени отделения.

Заверява всички документи, издадени от социалните служби.

Заверява всички документи, издадени от училища и университети.

Заверява всички документи, издадени от болници, поликлиники и учебни заведения към Министерството на здравеопазването.

Заверява всички документи, издадени от неговите подразделения и учебни заведения към Министерството на транспорта.

Заверява всички документи, издадени от културните институти и училищата към Министерството.