Промоции и цени

ГРУПИ ЕЗИЦИСТАНДАРТЕН /3 РАБОТНИ ДНИ/БЪРЗ /ЗА СЛЕДВАЩИЯ РАБОТЕН ДЕН/ЕКСПРЕСЕН /ЗА СЪЩИЯ ДЕН МЕЖДУ 4 И 8 РАБОТНИ ЧАСА/
ПЪРВА ГРУПА немски, английски10.00 лв/стр. за клас А 12.00 лв/стр. за клас Б 15.00 лв/стр. за клас В12.00 лв/стр. за клас А 14.00 лв/стр. за клас Б 18.00 лв/стр. за клас В15.00 лв/стр. за клас А 18.00 лв/стр. за клас Б 20.00 лв/стр. за клас В
ВТОРА ГРУПА италиански, испански, руски, френски10.00 лв/стр. за клас А 12.00 лв/стр. за клас Б 18.00 лв/стр. за клас В12.00 лв/стр. за клас А 14.00 лв/стр. за клас Б 20.00 лв/стр. за клас В15.00 лв/стр. за клас А 18.00 лв/стр. за клас Б 22.00 лв/стр. за клас В
ТРЕТА ГРУПА чешки, полски, словашки, сръбски, турски, гръцки, румънски15.00 лв/стр. за клас А 18.00 лв/стр. за клас Б 20.00 лв/стр. за клас В18.00 лв/стр. за клас А 20.00 лв/стр. за клас Б 23.00 лв/стр. за клас В20.00 лв/стр. за клас А 22.00 лв/стр. за клас Б 25.00 лв/стр. за клас В
ЧЕТВЪРТА ГРУПА украински, холандски, молдовски, унгарски, португалски18.00 лв/стр. за клас А 20.00 лв/стр. за клас Б 22.00 лв/стр. за клас В20.00 лв/стр. за клас А 22.00 лв/стр. за клас Б по догов. за клас Впо догов. за клас А по догов. за клас Б по догов. за клас В
ПЕТА ГРУПА датски, арабски, японски, норвежки, словенски, шведски, финландски, корейски, персийски, китайски, латвийски, естонски, иврит, литовскиОт 25.00 лв/стр. ПО ДОГОВАРЯНЕПО ДОГОВАРЯНЕПО ДОГОВАРЯНЕ
Групи езици
Стандартен /3 работни дни/
Бърз /за следващия работен ден/
Експресен /за същия ден между 4 и 8 работни часа/
ПЪРВА ГРУПА
немски, английски
10.00 лв/стр. за клас А
12.00 лв/стр. за клас Б
15.00 лв/стр. за клас В
12.00 лв/стр. за клас А
14.00 лв/стр. за клас Б
18.00 лв/стр. за клас В
15.00 лв/стр. за клас А
18.00 лв/стр. за клас Б
20.00 лв/стр. за клас В
ВТОРА ГРУПА
италиански, испански, руски, френски
10.00 лв/стр. за клас А
12.00 лв/стр. за клас Б
18.00 лв/стр. за клас В
12.00 лв/стр. за клас А
14.00 лв/стр. за клас Б
20.00 лв/стр. за клас В
15.00 лв/стр. за клас А
18.00 лв/стр. за клас Б
22.00 лв/стр. за клас В
ТРЕТА ГРУПА
чешки, полски, словашки, сръбски, турски, гръцки, румънски
15.00 лв/стр. за клас А
18.00 лв/стр. за клас Б
20.00 лв/стр. за клас В
18.00 лв/стр. за клас А
20.00 лв/стр. за клас Б
23.00 лв/стр. за клас В
20.00 лв/стр. за клас А
22.00 лв/стр. за клас Б
25.00 лв/стр. за клас В
ЧЕТВЪРТА ГРУПА
украински, холандски, молдовски, унгарски, португалски
18.00 лв/стр. за клас А
20.00 лв/стр. за клас Б
22.00 лв/стр. за клас В
20.00 лв/стр. за клас А
22.00 лв/стр. за клас Б
по догов. за клас В
по догов. за клас А
по догов. за клас Б
по догов. за клас В
ПЕТА ГРУПА
датски, арабски, японски, норвежки, словенски, шведски, финландски, корейски, персийски, китайски, латвийски, естонски, иврит, литовски
От 25.00 лв/стр. ПО ДОГОВАРЯНЕ
ПО ДОГОВАРЯНЕ
ПО ДОГОВАРЯНЕ

Цените са с ДДС.

Клас А включва следните документи: дипломи, академични справки, сертификати, декларации, удостоверения, общински документи, лична и фирмена кореспонденция и подобни неспециализирани текстове без терминология.

Клас Б включва следните документи: технически, счетоводни, юридически и друга специализирана литература и документация.

Клас В включва следните документи: Медицински текстове – епикризи, лекарски становища, амбулаторни листи, имунизационни паспорти и подобни.

 

Важно: Клиентът заплаща количеството машинописни страници на вече преведения текст. Една машинописна страница се състои от 1800 знака по БДС (вкл. интервалите).

 

ЗАБЕЛЕЖКА: За ръкописни текстове в подаваните документи за превод се прибавят 20 % надценка върху цента за преводна страница.

УСТНИ ПРЕВОДИ

Устни преводи се извършват единствено на територията на Бургас и близките до него населени места на езици от ПЪРВА и ВТОРА група. За други езици или градове – по индивидуално запитване.

Необходимо е да направите запитването си и съответно да потвърдите заявката от един до три дни по-рано, в зависимост от мероприятието.

Цената за ПЪРВА ГРУПА езици – 60* лева на час.

Цената за ВТОРА ГРУПА езици – 80* лева на час.

* Цените са базови.

При организиране на устен превод за същия ден цената се увеличава между 20% и 50%.

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ И ЗАВЕРКА НА ДОКУМЕНТИ

Има няколко вида срокове за легализация на документи – обикновена, бърза и експресна услуга. Всеки документ има различен ред на легализация в зависимост от издаващия орган. Цените на тази услуга зависят от вида на документа, който ще се легализира, и от това, през колко министерства и институции трябва да мине, за да се положат необходимите заверки и печати.
 
За да получите конкретен срок за изпълнение и цена можете да се свържете с нашите консултанти на посочените контакти. По-долу са посочени най-често срещаните видове заверки на документи.

ОБИКНОВЕНА ПОРЪЧКАБЪРЗА ПОРЪЧКАЕКСПРЕСНА ПОРЪЧКА
Нотариална заверка на подписа на преводача (легализация)3 работни дни 20-50 лева*2 работни дни 30-50 лева*В рамките на работния ден 30-80 лева*
Обикновена поръчка
Бърза поръчка
Експресна поръчка
 Нотариална заверка на подписа на преводача (легализация)
3 работни дни 20-50 лева*
2 работни дни 30-50 лева*
В рамките на работния ден 30-80 лева*

*Тази заверка е валидна само за документи от чужд на български език, като цените зависят от езика, чийто превод се заверява. Най-често използваните езици (от първа и втора група) са съответно с най-ниски цени.

ОБИКНОВЕНА ПОРЪЧКАБЪРЗА ПОРЪЧКАЕКСПРЕСНА ПОРЪЧКА
Заверка на подписа на преводач в Министерство на външните работи
6 работни дни 50 левa4 работни дни 70 лева2 работни дни 100 лева
Обикновена поръчка
Бърза поръчка
Експресна поръчка
Заверка на подписа на преводач в Министерство на външните работи
6 работни дни 50 левa
4 работни дни 70 лева
2 работни дни 100 лева
ОБИКНОВЕНА ПОРЪЧКАБЪРЗА ПОРЪЧКАЕКСПРЕСНА ПОРЪЧКА
Заверка подпис на преводач в Министерство на външните работи плюс поставяне на апостил6 работни дни 100 левa4 работни дни 125 лева2 работни дни 150 лева
Обикновена поръчка
Бърза поръчка
Експресна поръчка
Заверка подпис на преводач в Министерство на външните работи плюс поставяне на апостил
6 работни дни 100 левa
4 работни дни 125 лева
2 работни дни 150 лева

* Посочените цени включват държавни такси, куриерски услуги и обработване на документите. Цените НЕ включват превод!!!

Подробна информация можете да получите в офиса или на телефон: 0888 528905!
Цените зависят както от срока, така и от специализираността на текста. Легализацията на документи, ако е необходима, се изчислява допълнително! При договорни отношения се оформят цени и съответните отстъпки за обем. Минимална поръчка за превод – 1 страница!!! Минимална цена за страница превод – 10.00 лева!!!