Услуги

Видове преводи и легализация

Устни преводи

Спецификата на устните преводи изисква от клиентите на агенциите за преводи да заявят за своя ангажимент, поне една седмица предварително и да предоставят изчерпателна информация относно терминологията и обстоятелствата, при които ще се провежда превода. Всичко това, разбира се, е с оглед качественото и адекватно изпълнение на поръчката.

Консекутивен превод

Този тип превод е известен като превод с изчакване, т.е. ако говоренето продължи 5 мин., за преводача също трябва да се предвидят 5 мин. Консекутивният превод не изисква специална техника. Преводачите могат да бъдат един или двама в зависимост от естеството на работа. Консекутивен превод или превод с изчакване се извършва при провеждане на семинари, бизнес срещи и бизнес пътувания, търговски преговори, сключване на нотариални сделки, PR мероприятия и др.

Симултанен превод

Симултанният е вид устен превод, който се извършва в момента на говоренето. Обикновено се реализира от двама преводачи, тъй като по своята същност е доста отговорен, имайки предвид по-напрегнатите условия за работа. Той е особено подходящ за международни конференции, семинари, симпозиуми и конгреси; PR мероприятия и др. Естеството на работа предполага наличието на съответната техника – кабини, слушалки, микрофони и т.н.

Специализирани преводи

Специализирани (професионални) преводи
Всеки тип документация, изискващ специализиран превод включва участието в терминологично и стилистично отношение на специалисти от всички сфери на икономическия, технологичен, културен, правен, научен и др. живот. Тези специализирани преводачи са задължителен и неизменен кадър за всяка професионална агенция за преводи.
Сред  популярните услуги на професионалните агенции е преводът на техническа документация. Тя най-основно включва инструкции за потребители, експлоатационни ръководства, както и техническа документация от областта на електрониката, компютърният хардуер и софтуер, комуникациите, оптиката, енергетиката, машиностроенето, химическата промишленост  и др.
Сфери на специализирани преводи са банковото дело, маркетингът, маркетинговите проучвания, патентната документация, медицинска документация, текстове от химическата и биотехнологична наука, бизнес планове и др.

Апостил

Според  Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове, която влезе в сила за България през 2001 година, една конкретна категория документи, необходими за ползване в чужбина, се удостоверяват със специална заверка, наречена „апостил”. Според българското законодателство заверки с апостил на публични актове (документи) се извършват във всички областни администрации, в Министерство на правосъдието и Министерство на външните работи.
В първото посочено министерство с апостил се заверяват само актове на нотариуси и съдилища. Апостилът може да бъде поставен върху определения документ или да бъде приложен отделно към документа. Особеното при  получаване на заверка с апостил е, че по-нататък документът не се нуждае от допълнителни заверки и легализиране, нито от други органи на властта в страната на издаване, нито от консулското или дипломатическо представителство на страната, също ратифицирала конвенцията, в чийто граници е необходимо да се представи документа.

Устни преводи

Спецификата на устните преводи изисква от клиентите на агенциите за преводи да заявят за своя ангажимент, поне една седмица предварително и да предоставят изчерпателна информация относно терминологията и обстоятелствата, при които ще се провежда превода. Всичко това, разбира се, е с оглед качественото и адекватно изпълнение на поръчката.

Заверка и легализация

Официалните документи, които ще ви се наложи да преведете и да използвате на територията на Република България или извън нея, понякога се нуждаят от съответната легализация съгласно българското и международното законодателство.
Валидността на предназначените за превод документи, както и на техните преводи, зависи от адекватната им легализация. Ние извършваме всички необходими заверки: пред нотариус, в различните дирекции на държавни ведомства, агенции, министерства, в Сектор „Заверки и легализации” на МВнР на Република България, в чуждестранните консулства и дипломатически мисии със седалище в гр. София.
Цената на легализацията варира в зависимост от бързината на услугата и вида на документите. Тя се формира като сбор от таксите за заверка на съответните институции и куриерската такса.
Времето за легализация на един документ зависи от официално заявените срокове на съответните институции и желанието на нашите клиенти.
Можете да получите от нас консултации и информация за всички възможни варианти с цел да бъде направен най-удачният избор съобразно цените и сроковете.