Европейски езиков център

Предоставяне на комплексни езикови услуги като езиково обучение, преводи и консултации при ползването на чуждоезикови системи и документи.

Корпоративни
клиенти

Предлагани
услуги

Цени и
промоции

Ценности / Цели

В стандартите са залегнали основни ценности: поставяне на клиента в центъра на внимание, добро ръководство, ангажираност на служителите на всички нива с контрола върху качеството, непрекъснато усъвършенстване и положително управление на взаимоотношенията със сътрудниците.

Услуги

Видове преводи и легализация

Устни преводи

Консекутивен превод

Симултанен превод

Специализирани преводи

Апостил

Заверка и легализация